Rozměry: 120/80 R16 Rychlost: V (240 km/h) Nosnost: 60 (250 kg)
skladem 1 ks pneu dodání do 1 - 2 dnů
Rozměry: 100/90 R19 Rychlost: V (240 km/h) Nosnost: 57 (230 kg)
skladem 1 ks pneu dodání do 1 - 2 dnů
Rozměry: 150/70 R17 Rychlost: W (270 km/h) Nosnost: 69 (325 kg)
skladem 1 ks pneu dodání do 1 - 2 dnů
Rozměry: 110/80 R19 Rychlost: H (210 km/h) Nosnost: 59 (243 kg)
skladem 4 ks pneu dodání do 1 - 2 dnů
Rozměry: 120/70 R17 Rychlost: W (270 km/h) Nosnost: 58 (236 kg)
skladem 1 ks pneu dodání do 1 - 2 dnů
Rozměry: 180/55 R17 Rychlost: W (270 km/h) Nosnost: 73 (365 kg)
skladem 6 ks pneu dodání do 1 - 2 dnů
Rozměry: 180/55 R17 Rychlost: W (270 km/h) Nosnost: 73 (365 kg)
skladem >20 ks pneu dodání do 1 - 2 dnů
Rozměry: 120/70 R19 Rychlost: W (270 km/h) Nosnost: 60 (250 kg)
skladem 1 ks pneu dodání do 1 - 2 dnů
Rozměry: 170/60 R17 Rychlost: W (270 km/h) Nosnost: 72 (355 kg)
skladem 5 ks pneu dodání do 1 - 2 dnů
Rozměry: 160/60 R18 Rychlost: W (270 km/h) Nosnost: 70 (335 kg)
skladem 9 ks pneu dodání do 1 - 2 dnů
Rozměry: 180/55 R17 Rychlost: W (270 km/h) Nosnost: 73 (365 kg)
skladem 20 ks pneu dodání do 1 - 2 dnů
Rozměry: 190/55 R17 Rychlost: W (270 km/h) Nosnost: 75 (387 kg)
skladem >20 ks pneu dodání do 1 - 2 dnů